Donaudelta

Zwarte Ooievaar                                    

De zwarte ooievaar (Ciconia nigra) is een grote vogel (122 cm) met rode poten en snavel

De zwarte ooievaar is in tegenstelling tot de gewone ooievaar een schuwe vogel die zich behalve tijdens de trek zelden buiten het bos of het moeras laat zien. De zwarte ooievaar onderscheidt zich duidelijk van de gewone ooievaar door het grotendeels zwarte verenkleed. Ook kleppert de zwarte ooievaar maar zelden met de snavel.

De zwarte ooievaar bouwt een groot nest van takken dat door hetzelfde paartje ieder jaar opnieuw gebruikt wordt, hierbij wordt het nest telkens uitgebreid en kan zo erg groot worden. Het voedsel bestaat onder andere uit amfibieën en kleine zoogdieren, die gevangen worden in vochtige weiden, moerassen of ondiep water.

De soort komt voor van Europa tot Zuid-Afrika.