Donaudelta

Flora en Fauna                                     

Amfibiën en reptielen.
Slangen, hagedissen en salamanders komen veel voor in de Donau Delta.

Flora.
De meest voorkomende plant is natuurlijk het riet. Daarnaast natuurlijk de schietwilg, de els, abeel en es.

Insecten.
Het in de Donau Delta meest voorkomende insect is uiteraard de mug.

Vissen.
De meestbetekende faunarijkdom van de Delta, voor al voor de bewoners van de Delta, is de vis. Veel verhalen uit het verleden bevestigen de visrijkdom van dit gebied. Zo schijnt de visrijkdom van de Istros (de tegenwoordige Donau) een grond geweest zijn, die de Grieken uit Kleinazie er toe bewoog, in het jaar 636 vC de vesting Histria hier te bouwen.

Er werden 110 vissoorten geïdentificeerd, die niet allemaal een wetenschappelijke betekenis hebben. Men vindt in de Delta niet overal dezelfde soorten vis. De naar verschillende soorten omgeving vormgegeven veelvuldigheid van de vis verleent de Donau Delta een complex karakter.

Vogels.
In het gebied van de Donaumond en de meren worden door de vakmensen meer dan 300 vogelsoorten aangegeven. Hiervan komen er 74 van buiten het Europese kontinent. Voor de vogels die uit deze gebieden elkaar hier treffen, is de Delta vooral een nestel- en doortrekgebied.

Zoogdieren.
De Delta heeft ook een gevarieerde Fauna van zoogdieren, in het bijzonder in het gebied van de drijvende eilanden. In de eerste plaats dient de visotter genoemd te worden evenals de nerts, die zich met vis en waterratten voeden. Een ander niet zelden voorkomend dier is het aangepaste wilde zwijn. Daarnaast bestaan er wolven, vossen en konijnen.

Fauna in beeld

Flora in beeld