Donaudelta

Donau Kamsalamander                         

De Donau Kamsalamander is een watersalamander uit de familie echte salamanders.

Deze soort komt voor in de gehele Balkan, delen van Rusland en Oostenrijk en leeft in laagvlaktes in sloten, kleine meren en poelen. Ook in enigszins verstedelijkte gebieden komt de soort voor, maar voornamelijk uitgestrekte buitengebieden met veel bodemvegetatie. In de meeste gebieden waar de salamander leeft is hij vrij algemeen.

De kleur is bruin met kleine donkerbruine tot zwarte vlekjes over het hele lichaam, een lichtere kop en een oranje buik, vooral mannetjes in de paartijd. De mannetjes hebben dan ook een hoge kam op de rug, waaraan de naam te danken is. Deze hoge, licht gevorkte kam is bruingrijs van kleur en heeft ronde, donkere vlekken. De flanken zijn enigszins oranje gekleurd, de buik juist feloranje, hoewel er wel wat variatie is. De kam van de man loopt vaak door tot bovenop de kop en heeft vele onregelmatige flarden-achtige punten en is buiten de paartijd moeilijk waar te nemen doordat de salamanders op het land leven en de huid droger wordt. Vrouwtjes hebben vaak een lichtbruine streep op het midden van de rug. Het lichaam en de kop zijn slank, de staart is sterk zijdelings afgeplat. Deze soort lijkt een beetje op de kamsalamander, maar blijft iets kleiner, is fijner gebouwd en heeft vaak wat lichtere kleuren.

Het voedsel van de donau kamsalamander bestaat uit kleine waterdiertjes als insecten en de larven, kleine visjes en kreefachtigen zoals watervlooien. Het gaat niet goed met deze soort; de salamander leeft in het riviersysteem van de Donau, waar tegenwoordig heel wat delen afgedamd worden, en de hiermee gepaard gaande verdroging en ook vervuiling en landschapsvernietiging hebben ervoor gezorgd dat de soort vrij snel achteruit gaat in aantal en verspreidingsgebied.