Donaudelta

Birdwatching                               

In het gebied van de Donaumond en de meren worden door de vakmensen meer dan 300 vogelsoorten aangegeven. Hiervan komen er 74 van buiten het Europese continent. Voor de vogels die uit deze gebieden elkaar hier treffen, is de delta vooral een nestel- en broedgebied.